Bumerang
Bumerang

lokalizacja

powierzchnia zabudowy m2

powierzchnia użytkowa m2

kubatura m3